Fundacja HALO prowadzi nabór na grupową terapię jąkania dla dzieci w wieku od 8 do 12 lat.
Czy moje dziecko się jąka? Z tym pytaniem boryka się wielu rodziców słysząc mowę swoich dzieci. Czy to już jąkanie? Co należy z tym zrobić i gdzie szukać pomocy?

Terapia jąkania to niezwykle trudna praca osób jąkających się, ich rodzin i terapeuty. Efekty terapii zależą od wielu czynników, między innymi od zaangażowania i motywacji osoby poddającej się terapii oraz od podejścia rodziny do procesu terapeutycznego.
Grupowa terapia jąkania trwa 10 miesięcy. Są to zajęcia w małej grupie i odbywają się raz w tygodniu oraz trwają 1 godzinę.
Podczas zająć dzieci wykonują ćwiczenia oddechowe, emisyjne, dykcyjne, uczą się technik płynnego mówienia, mówienia z korektorem mowy typu „Echo”, mówienia z echem zapamiętanym, zwolnienie tempa mowy i inne. Poddają się relaksacji i wizualizacji.
Dlaczego grupa? Grupa pomaga w znacznie większym stopniu uporać się z niepłynnością mowy, relacje poprawiają komunikację i redukują logofobię, czyli lęk przed mówieniem.

Co istotne – dzieci również uczą się pokonywania swoich lęków związanych z mówieniem, uczą się rozpoznawania swoich emocji i radzenia sobie z nimi. Po zakończeniu terapii dzieci zostają objęte bezpłatną grupą wsparcia, które odbywają się, wraz z rodzicami, raz w miesiącu. Spotkania są motywacją do dalszych ćwiczeń, dają okazję do omówienia problemów, które dzieci napotykają w codziennym życiu oraz dają poczucie, że rodziny nie są pozostawione same sobie.

Cena za miesiąc terapii (4 spotkania) wynosi 150 zł. Spotkania odbywają się w każdym tygodniu w środy, w godzinach 18.00-19.00 w Stowarzyszeniu POLITES przy ul. Dworcowej 19 w Szczecinie.

Prosimy o wpłaty do 5 dnia każdego miesiąca na konto Fundacji HALO w mbank o numerze: 81 1140 2004 0000 3102 7663 6939

Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z opłaty.

Prosimy o zgłoszenia i zapytania pod numerem telefonu 517 262 534 lub e-mail: dzieci@fundacjahalo.pl