Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o przekazanie darowizny na cele naszej Fundacji. Aby Fundacja mogła funkcjonować i służyć pomocą osobom z zaburzeniami w komunikacji, musi mieć na to środki niezbędne do zatrudniania specjalistów, wynajęcia sal i zakup materiałów do terapii.

Prowadzimy zajęcia dla dzieci z problemami w komunikacji, prowadzimy indywidualną i grupową terapię zaburzeń lękowych oraz bezpłatne grupy wsparcia dla dorosłych osób jąkających się i rodziców dzieci z problemami w komunikacji. Obecnie przystąpiliśmy do starania się o lokal dla Fundacji, aby móc zapewnić kompleksową obsługę osób, którym statutowo pomagamy.

Wszystko po to, aby lepiej służyć osobom, które wspieramy.

Obecnie, oprócz konta bankowego, założyliśmy konto w systemie PayPal, które służy do wpłaty darowizn przez osoby z Polski i z zagranicy. Konto PayPal: donation@fundacjahalo.pl

Jeśli nie macie Państwo konta na PayPal, wystarczy kilka prostych kroków, aby je założyć. Wystarczy wejść na stronę: https://www.paypal.com/pl/home, założyć konto i bezpiecznie wysłać środki finansowe online na adres: donation@fundacjahalo.pl Będzie to niesamowitym wsparciem dla naszej Fundacji. Państwa wsparcie służy potrzebującym, a cenna jest każda złotówka.

Przelewu można również dokonać w sposób standardowy, używając numeru konta bankowego do wpłaty darowizny, które zamieszczamy poniżej.

Konto bankowe do wpłaty darowizny w mbank: 81114020040000310276636939

Konto PayPal: donation@fundacjahalo.pl

Wybierz sposób wpłaty bardziej dogodny dla Ciebie.

Oświadczamy, iż każdy darczyńca ma prawo do uzyskania pełnej informacji na temat sposobu wykorzystania ofiarowanej pomocy.

_________________________________________________________________________________

We kindly ask you to donate to our Foundation. In order for the Foundation to function and help those with communication disorders, it must have the resources necessary to hire specialists, rent place for workshops and prepare materials for the therapy.

We run classes for children with communication problems, we conduct individual and group therapy of anxiety disorders and free support groups for adults who stutter and parents of children with communication problems. We have now begun applying for the premises for the Foundation in order to be able to provide comprehensive services to people whom we help statutorily.

We trust that we will convince you with our work and prove that it is worthwhile to cooperate with us.

Currently, we have set up an account with PayPal. Which is used to make donations by people from Poland and abroad. Send Funds online safely to: donation@fundacjahalo.pl

Your support serves the needy! We declare that every donor has the right to obtain full information on how the donated aid is being used.

The standard bank account of HALO Foundation: PL81114020040000310276636939

Choose a payment method more convenient for you.

_____________________________________________________________________________

W przypadku osób fizycznych, darowiznę przekazaną na rzecz Fundacji można odliczyć w wysokości do 6% podstawy opodatkowania.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992r.
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991r.