Dogoterapia w naszej Fundacji – Pies nie ocenia, Pies docenia!

Zapraszamy na wyjątkowe zajęcia terapeutyczne z odpowiednio przeszkolonymi psami.
Prowadzimy zapisy dla dzieci w różnym wieku (dzieci zostaną z kolei przypisane do odpowiadających grup wiekowych). Zapraszamy też do zapisów żłobki i przedszkola.

Dogoterapia to czerpanie korzyści z obcowania z psem. Włączanie odpowiednio przeszkolonego psa do zajęć z dzieckiem, oddziałuje na jego sferę emocjonalną przez przełamanie bariery niepewności przed kontaktem z psem, kształtuje pozytywne emocje dziecka, rozwija empatię i poprawia samoocenę. Dzięki treningom z psem u dziecka rozwija się mowa (od wydawania komend niewerbalnych poprzez werbalne – siad, leż, po bardziej złożone frazy aż do opowieści i piosenek o psie). W toku zajęć rozwija się również koncentracja uwagi i wzrasta sprawczość i pewność siebie dziecka.

Wykorzystanie metody dogoterapii na zajęciach ma na celu, poprzez zwiększoną motywację, doskonalenie sprawności ruchowej, stymulowanie zmysłów (słuchu, wzroku, dotyku), kształtowanie orientacji w schemacie własnego ciała i kształtowanie motoryki małej i dużej.

Dziecko czuje się ważne i zauważone oraz nie oceniane, co przyczynia się do wzrostu jego kompetencji społecznych. Jest to szczególnie istotne w przypadku dzieci nieśmiałych, wycofanych społecznie, przejawiających objawy niedostosowania społecznego, również tych z opóźnionym rozwojem mowy. 

NASZA KADRA:

Monika Niewiadomskaw Fundacji HALO prowadzi zajęcia DOGOTERAPIA DLA NAJMŁODSZYCH. Jako pierwsza w 2005 r. rozpoczęła zajęcia dogoterapeutyczno-rehabilitacje dzieci z cukrzycą typu 1. Wykorzystanie sportów kynologicznych w leczeniu cukrzyków jest głównym tematem jej badań i codziennej pracy. Zajęcia dogoterapeutyczne realizowane z dziećmi z cukrzycą typu pierwszego stały się początkiem jej pracy z dziećmi niepełnosprawnymi i wymagającymi, z udziałem psa.

Aktualnie pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Kinezyprofilaktyki na Wydziale Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego, oraz prowadzi zajęcia dogoterapeutyczne dla dzieci, głównie w wieku przedszkolnym oraz w żłobku, w oparciu o autorski program. Realizacja tego programu została zgłoszona do Komisji Bioetycznej i uzyskała pozytywną opinię. Do pracy z dziećmi wykorzystuje trzy psy (dwa rasy border collie oraz pudelka miniaturowego).

Istotne informacje:

  •  zajęcia rozpoczynamy od miesiaca grudnia,
  •  zajęcia będa odbywały się w każdy wtorek,
  •  już teraz zapraszamy do zapisów!

Odpłatność – do 5 dnia każdego miesiąca na konto Fundacji: 98 1140 2004 0000 3202 7910 9599 UWAGA! TO NOWY NUMER KONTA! 

Nieobecność dziecka na zajęciach nie zwalnia z poniesienia opłaty za cały miesiąc.

Zapisów dokonujemy poprzez adres e-mail na: dogoterapia@fundacjahahalo.pl lub pod numerem telefonu: 517 262 534. Planujemy niewielkie grupy, dlatego warto zadbać o miejsce już teraz.

Zapraszamy!