Dogoterapia w naszej Fundacji – Pies nie ocenia, Pies docenia!

Zapraszamy na wyjątkowe zajęcia terapeutyczne z odpowiednio przeszkolonymi psami.
Prowadzimy zapisy dla dzieci przedszkolnych. Zapraszamy też do zapisów żłobki i przedszkola.

Dogoterapia to czerpanie korzyści z obcowania z psem. Włączanie odpowiednio przeszkolonego psa do zajęć z dzieckiem, oddziałuje na jego sferę emocjonalną przez przełamanie bariery niepewności przed kontaktem z psem, kształtuje pozytywne emocje dziecka, rozwija empatię i poprawia samoocenę. Dzięki treningom z psem u dziecka rozwija się mowa (od wydawania komend niewerbalnych poprzez werbalne – siad, leż, po bardziej złożone frazy aż do opowieści i piosenek o psie). W toku zajęć rozwija się również koncentracja uwagi i wzrasta sprawczość i pewność siebie dziecka.

Wykorzystanie metody dogoterapii na zajęciach ma na celu, poprzez zwiększoną motywację, doskonalenie sprawności ruchowej, stymulowanie zmysłów (słuchu, wzroku, dotyku), kształtowanie orientacji w schemacie własnego ciała i kształtowanie motoryki małej i dużej.

Dziecko czuje się ważne i zauważone oraz nie oceniane, co przyczynia się do wzrostu jego kompetencji społecznych. Jest to szczególnie istotne w przypadku dzieci nieśmiałych, wycofanych społecznie, przejawiających objawy niedostosowania społecznego, również tych z opóźnionym rozwojem mowy. 

NASZA KADRA:

Monika Niewiadomskaw Fundacji HALO prowadzi zajęcia DOGOTERAPIA DLA NAJMŁODSZYCH. Jako pierwsza w 2005 r. rozpoczęła zajęcia dogoterapeutyczno-rehabilitacje dzieci z cukrzycą typu 1. Wykorzystanie sportów kynologicznych w leczeniu cukrzyków jest głównym tematem jej badań i codziennej pracy. Zajęcia dogoterapeutyczne realizowane z dziećmi z cukrzycą typu pierwszego stały się początkiem jej pracy z dziećmi niepełnosprawnymi i wymagającymi, z udziałem psa.

Aktualnie pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Kinezyprofilaktyki na Wydziale Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego, oraz prowadzi zajęcia dogoterapeutyczne dla dzieci, głównie w wieku przedszkolnym oraz w żłobku, w oparciu o autorski program. Realizacja tego programu została zgłoszona do Komisji Bioetycznej i uzyskała pozytywną opinię. Do pracy z dziećmi wykorzystuje trzy psy (dwa rasy border collie oraz pudelka miniaturowego).

Istotne informacje:

  • zajęcia odbywają się w Inkubatorze Kultury przy ul. Woj. Polskiego 90 w Szczecinie, obecnie w co drugi czwartek miesiąca, w godzinach 16.30-17.00 (możliwość ustalenia zajęć co tydzień i zmiany w godzinach – 17.00-17.30)
  • dwa zajęcia w miesiącu to koszt 80 zł, cztery zajęcia w miesiącu to koszt 140 zł
  • prosimy o przybycie co najmniej 5 minut przed zajęciami – terapię każdorazowo rozpoczynamy punktualnie!
  • co pół roku planujemy zajęcia pokazowe dla rodziców,
  • rodzice mają zapewniony odpoczynek w bezpiecznej przestrzeni Inkubatora Kultury,
  • zajęcia trwają 30 minut.

Odpłatność – do 5 dnia każdego miesiąca na konto Fundacji w mbank, o numerze: 81 1140 2004 0000 3102 7663 6939

Nieobecność dziecka na zajęciach nie zwalnia z poniesienia opłaty za cały miesiąc.

Zapisów dokonujemy poprzez adres e-mail na: monikaniewiadomska73@gmail.com lub pod numerem telefonu: 604 875 252. Planujemy niewielkie grupy, dlatego warto zadbać o miejsce już teraz.

Zapraszamy!