Zakończenie Projektu HALO! MAM GŁOS! Projekt Edukacyjno Terapeutyczny (PET1)

Przez ponad dwa i pół miesiąca zespół Fundacji HALO prowadził autorski projekt HALO! MAM GŁOS! Projekt Edukacyjno-Terapeutyczny (PET1), dla dzieci z zaburzeniami lękowymi i problemami w komunikacji. To publiczne zadanie zostało dofinansowane z Urzędu Miasta w ramach małej dotacji, w zakresie ochrony i promocji zdrowia. Serdecznie dziękujemy za wsparcie! Rezultaty przerosły nasze najśmielsze oczekiwania. 
Dzieci stały się bardziej śmiałe otwarte na współpracę w grupie, co widać na zdjęciach 😊 Spadł poziom lęku przeżywanego w codziennych sytuacjach, wzrosła ich pewność siebie.
Zakończenie projektu, które odbyło się 16 listopada wzruszyło wszystkich – dzieci, opiekunów, którzy przyglądali się postępom dzieci oraz terapeutów. Dziękujemy wszystkim za pochlebne opinie i komentarze. 
Zajęcia prowadził niezwykle zgrany zespół w składzie Anna BochenekMagdalena Witkowska, Katarzyna Turnau Matynia, Ewelina Sobecka i Agnieszka Tomaszewska oraz cudownie terapeutyczny pies Verdi.

Dziękujemy i do zobaczenia! 

HALO! MAM GŁOS! Program Edukacyjno-Terapeutyczny (PET1)

Zadanie publiczne dofinansowane przez Urząd Miasta

Umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie: ochrony i promocji zdrowia

Zachowanie dzieci z zaburzeniami lękowymi typu mutyzm wybiórczy, jąkanie, silna nieśmiałość cechuje mocne zaniepokojenie, a nawet lęk w nowych sytuacjach oraz w kontaktach z nieznanymi osobami. Trudno jest im zaangażować się w zabawę z innymi dziećmi, w związku z czym zamiast zabawy wolą uważnie przyglądać się grupie. W zależności od poziomu przeżywanego lęku, dziecko może mieć trudność z nawiązaniem kontaktu i pozostawaniem w interakcji z resztą grupy, ale również samo przebywanie w nowym otoczeniu może spowodować, że sparaliżuje je lęk.

Z uwagi na problemy w komunikacji – dzieci te nie rozmawiają z innymi dziećmi ani z nauczycielami. Mają trudności w nawiązywaniu kontaktów społecznych. Podczas zajęć edukacyjnych w ogóle nie posługują się mową, a nawet w zabawie swobodnej nie rozmawiają z innymi dziećmi. U takich dzieci, jeśli nie jest podjęta terapia, szybko wykształca się logofobia, która może mieć wpływ na ich przyszłe życie. Przyczyny tych zaburzeń leżą w sferze emocjonalnej oraz często towarzyszy im opóźniony lub zaburzony rozwój mowy.

Mimo, że stawianie czoła nowym sytuacjom jest dla dzieci z zaburzeniami lękowymi szczególnie trudne, to warto zapewniać im okazje do trenowania umiejętności społecznych. Dlatego Fundacja Wspierania Mowy i Komunikacji HALO przygotowała Program Edukacyjno-Terapeutyczny (PET1), którego celem jest prowadzenie grupy dla dzieci z zaburzeniami lękowymi (mutyzm wybiórczy, jąkanie, silna nieśmiałość) z dogoterapią. Planowane oddziaływania w projekcie to: dogoterapia, ruch rozwijający wg Weroniki Sherborne, arteterapia (w tym terapia ruchem, muzykoterapia, dramatoterapia, relaksacja, bajkoterapia, inne formy wyrazu ekspresji dziecka), terapia logopedyczna w małych grupach według rodzaju zaburzenia, elementy psychoedukacyjne i socjoterapeutyczne, terapia relacyjna, grupowa.

Dogoterapia to czerpanie korzyści z obcowania z psem. Włączenie odpowiednio przeszkolonego psa do zajęć z dzieckiem, oddziałuje na jego sferę emocjonalną przez przełamanie bariery niepewności przed kontaktem z psem, kształtuje pozytywne emocje dziecka, rozwija empatię i poprawia samoocenę. Dzięki zabawom z psem u dziecka rozwija się koncentracja uwagi, mowa i wzrasta sprawczość dziecka. Ćwiczenia z psem, wydawane przez dziecko polecenia do psa sprawiają, że dziecko czuje się ważne i rozwija swoje kompetencje społeczne.

Partnerem w projekcie jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dział Pieczy Zastępczej.

Kadra, która pracuje z dziećmi to dogoterapeuta z psem, arteterapeuta, psycholog i logopeda.

(PET1) jest autorskim programem terapeutycznym Fundacji HALO. Trwa od 31 sierpnia do 16 listopada 2017 roku. Serdecznie dziękujemy Urzędowi Miejskiemu za dofinansowanie tego zadania publicznego.