Rada Programowa Fundacji jest organem, który skupia specjalistów z różnych dziedzin. Fundacja HALO wspiera komunikację, dlatego podczas wypracowywania różnorodnych rozwiązań i programów oraz tworzenia projektów potrzebujemy podeprzeć się wiedzą specjalistów – osób jąkających się, logopedów, neurologopedów, nauczycieli, pedagogów i rodziców dzieci z problemami komunikacji, a także wszystkich innych osób doświadczających problemów komunikacyjnych. Podczas naszych prac będziemy tworzyć zespoły projektowe – a wypracowane podczas nich rozwiązania, właśnie przez nas – osoby mocno zaangażowane w komunikację, dla których praca jest naszą pasją, posłużą potrzebującym naszego wsparcia, nie tylko osobom bezpośrednio doświadczającym problemów komunikacyjnych, ale również nauczycielom i naukowcom. Nie dzielimy osoby na te, które mają problemy z komunikacją i płynnie mówiące. Każdy jest równy, każdy może swoim sercem wesprzeć nasze działania, które potem może wykorzystać we własnej pracy i własnych projektach. Wszystko po to, aby wiedza wędrowała w świat, bo Rada Programowa Fundacji to Rada, która dla świata chce zrobić jak najwięcej.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zgodzili się być i działać w Radzie Programowej Fundacji.

Honorowy Przewodniczący

Prof. Dr David Shapiro jest obecnie w radzie doradczej International Stuttering Association (Międzynarodowe Stowarzyszenie Osób Jąkających się).
Jest członkiem ASHA, uznanym specjalistą ds. Płynności Mowy i wykładowcą nauk o komunikacji i zaburzeniach na Uniwersytecie Western Carolina w Cullowhee w Północnej Karolinie w USA. D
r Shapiro jest stałym prezenterem na międzynarodowych i krajowych konferencjach i prowadzi warsztaty w Stanach Zjednoczonych i za granicą. Jego książka, Stuttering Intervention: A Collaborative Journey to Fluency Freedom (PRO-ED), znajduje szerokie grono międzynarodowych odbiorców. Dr Shapiro jest laureatem Nagrody Wyróżnienia Międzynarodowego Stowarzyszenia Płynności Mowy w 2006 roku dla wybitnego lekarza. Jest osobą jąkającą się, ma dwójkę nastoletnich dzieci. Ze swoją żoną, Kay mieszka w Pólnocnej Karolinie.

Członkowie

Prof. Katarzyna Węsierska – jest adiunktem na Uniwersytecie Śląskim, założyła i prowadzi Centrum Logopedyczne w Katowicach, gdzie pracuje także jako logopeda. Jej zainteresowania naukowe oraz praktyka kliniczna koncentrują się na zaburzeniach płynności mowy. Jest koordynatorką terapeutycznej grupy samopomocowej dla osób jąkających się działającej na Uniwersytecie Śląskim. Jest pierwszą polską absolwentką Europejskiej Klinicznej Specjalizacji Zaburzeń Płynności Mowy – ECSF (European Clinical Specialization in Fluency Disorders). Uczestniczyła w licznych stażach i szkoleniach z tego zakresu, w kraju i za granicą, w tym w wielu organizowanych przez the Michael Palin Centre for Stammering, w Londynie (Wielka Brytania). 

Jest trenerem metody Palin PCI w the Michael Palin Centre (www.stammeringcentre.org).
Podczas 11th Oxford Dysfluency Conference 2017 Dr Katarzynie Węsierskiej przyznano nagrodę za międzynarodowe działania w dziedzinie jąkania! Gratulujemy i cieszymy się, że możemy pracować z najwybitniejszymi.

 

 

Dr hab. Barbara Ostapiuk – pracuje w Katedrze Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Szczecińskiego. Pani dr Barbara Ostapiuk zwraca uwagę na związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy wadą wymowy a krótkim wędzidełkiem języka. Dr Ostapiuk do oceny jakości wędzidełka zastosowała 5 prób ruchów języka. Następnie omówiła wskaźniki skróconego wędzidełka języka. Wyniki badań prowadzonych przez Panią dr Ostapiuk pozwoliły oszacować, że skrócenie wędzidełka języka dotyczy co najmniej 30% populacji. Zwróciła uwagę na nieskuteczność logopedycznej terapii dyslalii ankyloglosyjnej bez chirurgicznego leczenia, które omówiła wyjątkowo szczegółowo w książce: Dyslalia ankyloglosyjna. O krótkim wędzidełku języka, wadliwej wymowie i skuteczności terapii.

Zdzisław Gładoszwspółzakładał w 1992 roku Grupę Samopomocy dla Osób Jąkających się przy Specjalistycznej Poradni Psychoprofilaktyki i Terapii Rodzin w Lublinie.  Do 2002 roku był członkiem Polskiego Związku Jąkających się, a w 2003 roku został prezesem  Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Jąkających się OSTOJA z siedzibą w Lublinie. Obecnie: organizator grup samopomocy dla osób jąkających się, grup samopomocy dla rodziców dzieci jąkających się;  współorganizator letnich turnusów terapeutycznych dla osób jąkających się oferujących terapię w różnych grupach wiekowych; współorganizator Ogólnopolskich Zjazdów Osób Jąkających się.