Agnieszka Tomaszewska (agnieszka@fundacjahalo.pl) – Coach, Trenerka Rozwoju Osobistego, Ekonomistka i Manager. Przez 10 lat Manager placówki medycznej i Dyrektor Regionalny w grupie szpitali. Jestem osobą jąkającą się. Mogę powiedzieć, że jąkanie znam od podszewki, bo zaczęłam się jąkać mając 3 lata. Poprzez własny rozwój i samoświadomość jąkanie i komunikacja stały się moją pasją.

Prezeska Fundacji Wspierania Mowy i Komunikacji HALO.

Prowadzę kursy dla logopedów, szkół i personelu medycznego, dotyczące kontaktu i wspierania osób z problemami w komunikacji, głównie jąkających się – dzieci i dorosłych.

W terapii dzieci i dorosłych podchodzę do osób z zaburzeniami w komunikacji holistycznie. Pracuję metodą jednocześnie angażującą ciało i głos, a dzięki temu umiejętności komunikacyjne prowadzące do nawiązywania relacji z drugą osobą. W swojej pracy wykorzystuję mindfulness, ruch na bazie Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, arteterapię oraz coaching on the job, czyli pomoc osobie jąkającej się w przezwyciężaniu logofobii, bazując na jej wewnętrznej motywacji oraz w realizacji celu, który sam sobie wyznaczył – towarzyszę mu i zachęcam do samodzielnego wykonywania tych czynności, które sprawiają mu trudność.

Prowadzę warsztaty dla osób jąkających się, dzieci i dorosłych oraz teatr osób jąkających się halo.jąkam się. Uczestniczę i wykładam na konferencjach logopedycznych oraz kongresach osób jąkających się w kraju i zagranicą, m.in. w Holandii i USA.

Jestem mamą wspaniałej córki – Mai. Moją pasją są podróże i tango argentyńskie.

Studia, szkolenia i warsztaty które ukończyłam:

  • Coaching ICF
  • Arteterapia z elementami terapii pedagogicznej
  • Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
  • Terapeutyczne wykorzystanie muzyki w pracy z dziećmi przedszkolnymi i szkolnymi
  • Metody i techniki relaksacyjne
  • Baśnioterapia w rehabilitacji dzieci upośledzonych umysłowo

 

Manon van der Aa-Spruit (manon@fundacjahalo.pl) – od 1995 roku pracuję jako Logopeda, a od 1997 roku specjalizuję się w zaburzeniach płynności mowy. Prowadzę gabinet logopedyczny – terapii jąkania. Moja zawodowa pasja to praca z ludźmi z zaburzeniami płynności (jąkanie i giełkot) i z dziećmi z FASD (Fetal Alcohol Spectrum Disorders, Zespół Poalkoholowy). Wykładam na uniwersytetach dla logopedów w Niemczech i Holandii.

Wiceprezeska Fundacji Wspierania Mowy i Komunikacji HALO.

Do każdej osoby w swojej pracy podchodzę w sposób indywidualny, twierdząc, że każda osoba jest inna i należy do niej dostosować indywidualny sposób postępowania. W związku z tym pracuję różnymi metodami, np. według Davida Shapiro, Lidcombe, Generating Fluent Speech (Barbara Dahm), Guitar, Conture, Riley & Riley, Sheehan, RET (Terapia Racjonalno-Emocjonalna), NLP, itd. Odbyłam specjalizację na warsztatach u renomowanych terapeutów i profesorów z całego świata. Prowadzę sesje indywidualne i grupowe.

Uczestniczę i wykładam na konferencjach i warsztatach logopedycznych oraz kongresach osób jąkających się, między innymi w Holandii, Belgii, Kanadzie, Danii, Portugalii, Bułgarii, Niemczech, Polsce, Francji, Anglii.