Oferta szkoleniowa dla szkół, lekarzy rodzinnych, pediatrów, logopedów, pielęgniarek szkolnych, pedagogów, poradni pedagogiczno-psychologicznych i innych ośrodków:
  • Wspieranie rozwoju dziecka z trudnościami w komunikowaniu się (jąkanie, mutyzm wybiórczy, afazje) – praktyczne strategie – szkolenie dla rodziców, opiekunów, pedagogów, nauczycieli, logopedów i wszystkich zainteresowanych problemem.
Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się jak wspierać terapię prowadzoną przez logopedów. Wspólnie podejmiemy próbę poznania potrzeb i emocji oraz zrozumienia problemów, z jakimi spotyka się dziecko z problemami w komunikacji w przedszkolu i szkole. Na szkoleniu uporządkujemy refleksje o skutecznych i szkodliwych formach interwencji podejmowanych przez dorosłych oraz przekażemy wiedzę, jak wzmacniać odporność psychiczną i emocjonalną dzieci. Szkolenie będzie miało formę warsztatową.

Mama Terapeutka napisała o naszym szkoleniu kilka miłych zdań.