Wiele z nas doświadcza problemów komunikacyjnych, przykładem jednego z nich jest jąkanie, ale również zwykła nieśmiałość często spędza nam sen z powiek.

Na naszych stronach będziemy przekazywać rzetelną wiedzę o zaburzeniach mowy, związanych z jąkaniem i nie tylko, bowiem „niepełnych sprawności” w zakresie komunikacji jest bardzo wiele. Postawmy sobie pytanie – kiedy bariera komunikacyjna, której doświadczamy zaczyna być niepełnosprawnością, nie w sensie instytucjonalnym, obiektywnym, ale subiektywnym?

Problemy zaczynają się często w szkole, kiedy dziecko, które doskonale zna i rozumie temat, nie odpowiada, bo kieruje nim lęk przed oceną rówieśników.
Wówczas pojawia się prawdziwy problem, bo to, co nas przez chwilę tylko drażniło, staje się naszą prawdziwą zmorą, a w konsekwencji może prowadzić do logofobii, a nawet braku kontroli nad własnym życiem.
Fundacja HALO szczególną opieką obejmie dzieci i młodzież, bo w tej grupie wiekowej kształtuje się samoocena, która ma wpływ na nasze późniejsze doświadczenia. Grupowa i indywidualna terapia on-line  kierowana jest również do osób dorosłych, a grupy wsparcia dla osób dorosłych mieszczą się w całej Polsce.

Niezwykle ważna jest współpraca z rodzicami podczas leczenia, kilkakrotnie omawiamy temat, aby stał się chlebem powszednim. Nie jesteś sam, są inni, tacy jak Ty.
Chcemy Ci pomóc, bo jesteś ważna, ważny i swoją wyjątkowością zasługujesz na to, aby czuć się dobrze we własnym ciele i w relacjach z innymi osobami. Bo to relacje są najważniejsze dla każdego, a relacje budujemy właśnie dzięki komunikacji, a w jej obrębie, po latach cyfrowej niełaski, coraz bardziej znacząca staje się właśnie mowa.

Jesteśmy różnorodni, a jednocześnie tacy sami, więc cegiełka dodana przez każdą osobę ma udział w powstaniu stabilnego muru. Stabilnego muru własnej wartości.
Możesz być tym kim chcesz. Jedynym ograniczeniem jest ograniczenie własnego umysłu. Możesz poczuć, jakie to piękne jest być sobą i w zgodzie ze sobą.

Dołącz do nas.

 

Misją Fundacji jest wspieranie i podnoszenie sprawności życiowej osób z zaburzeniami mowy, słuchu i komunikacji, głównie jąkających się i osób niepełnosprawnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, również głuchoniemych, poprzez wyrównywanie szans komunikacyjnych, rozwojowych i w pełnym poszanowaniu ich umiejętności komunikacyjnych.

Fundacja obejmuje swoją opieką dzieci, młodzież, w tym uczniów wszystkich szczebli, studentów oraz dorosłych i seniorów z zaburzeniami mowy i/lub komunikacji, mającymi problemy w porozumiewaniu się, głównie jąkających się i/lub niepełnosprawnych, również głuchoniemych oraz rodziców dzieci podlegających Fundacji, aktywnie przeciwdziałając praktykom dyskryminacyjnym, informując o istocie jąkania oraz innych problemach komunikacyjnych i kreując w społeczeństwie pozytywny wizerunek osoby z problemami w komunikacji poprzez promowanie wiedzy i integrację z osobami mówiącymi płynnie i bez problemów komunikacyjnych, działając na rzecz tworzenia społeczeństwa obywatelskiego.