Agnieszka Tomaszewska (agnieszka@fundacjahalo.pl) – Coach, Trenerka Rozwoju Osobistego, Ekonomistka i Manager. Przez 10 lat Manager placówki medycznej i Dyrektor Regionalny w grupie szpitali. Jestem osobą jąkającą się. Mogę powiedzieć, że jąkanie znam od podszewki, bo zaczęłam się jąkać mając 3 lata. Poprzez własny rozwój i samoświadomość jąkanie i komunikacja stały się moją pasją.

Prezeska Fundacji Wspierania Mowy i Komunikacji HALO.

Prowadzę kursy dla logopedów, szkół i personelu medycznego, dotyczące kontaktu i wspierania osób z problemami w komunikacji, głównie jąkających się – dzieci i dorosłych.

W terapii dzieci i dorosłych podchodzę do osób z zaburzeniami w komunikacji holistycznie. Pracuję metodą jednocześnie angażującą ciało i głos, a dzięki temu umiejętności komunikacyjne prowadzące do nawiązywania relacji z drugą osobą. W swojej pracy wykorzystuję mindfulness, ruch na bazie Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, arteterapię oraz coaching on the job, czyli pomoc osobie jąkającej się w przezwyciężaniu logofobii, bazując na jej wewnętrznej motywacji oraz w realizacji celu, który sam sobie wyznaczył – towarzyszę mu i zachęcam do samodzielnego wykonywania tych czynności, które sprawiają mu trudność.

Prowadzę warsztaty dla osób jąkających się, dzieci i dorosłych oraz teatr osób jąkających się halo.jąkam się. Uczestniczę i wykładam na konferencjach logopedycznych oraz kongresach osób jąkających się w kraju i zagranicą, m.in. w Holandii i USA.

Jestem mamą wspaniałej córki – Mai. Moją pasją są podróże i tango argentyńskie.

Studia, szkolenia i warsztaty które ukończyłam:

 • Coaching ICF
 • Arteterapia z elementami terapii pedagogicznej
 • Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Terapeutyczne wykorzystanie muzyki w pracy z dziećmi przedszkolnymi i szkolnymi
 • Metody i techniki relaksacyjne
 • Baśnioterapia w rehabilitacji dzieci upośledzonych umysłowo

 

Manon van der Aa-Spruit (manon@fundacjahalo.pl) – od 1995 roku pracuję jako Logopeda, a od 1997 roku specjalizuję się w zaburzeniach płynności mowy. Prowadzę gabinet logopedyczny – terapii jąkania. Moja zawodowa pasja to praca z ludźmi z zaburzeniami płynności (jąkanie i giełkot) i z dziećmi z FASD (Fetal Alcohol Spectrum Disorders, Zespół Poalkoholowy). Wykładam na uniwersytetach dla logopedów w Niemczech i Holandii.

Wiceprezeska Fundacji Wspierania Mowy i Komunikacji HALO.

Do każdej osoby w swojej pracy podchodzę w sposób indywidualny, twierdząc, że każda osoba jest inna i należy do niej dostosować indywidualny sposób postępowania. W związku z tym pracuję różnymi metodami, np. według Davida Shapiro, Lidcombe, Generating Fluent Speech (Barbara Dahm), Guitar, Conture, Riley & Riley, Sheehan, RET (Terapia Racjonalno-Emocjonalna), NLP, itd. Odbyłam specjalizację na warsztatach u renomowanych terapeutów i profesorów z całego świata. Prowadzę sesje indywidualne i grupowe.

Uczestniczę i wykładam na konferencjach i warsztatach logopedycznych oraz kongresach osób jąkających się, między innymi w Holandii, Belgii, Kanadzie, Danii, Portugalii, Bułgarii, Niemczech, Polsce, Francji, Anglii.

 

Katarzyna Sawicka (kasia@fundacjahalo.pl) – nauczyciel, logopeda i pedagog terapeuta.

Moja Mama często wspomina, że zaczęłam mówić zanim nauczyłam się chodzić. To chyba wyjaśnia, dlaczego zostałam logopedą i nauczycielem.

Ukończyłam  studia pedagogiczne na Uniwersytecie Szczecińskim  na kierunku Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna. Najpierw zaczęłam pracę w szkole podstawowej, następnie w przedszkolu, gdzie pracuję do dnia dzisiejszego

Od jakiegoś czasu realizuję swoje marzenia zawodowe jako logopeda i nauczyciel.  Swoją pracą i umiejętnościami, a także doświadczeniem staram się pomagać dzieciom. Sprawia mi to satysfakcję, ponieważ efekty tej pracy są bardzo wymierne, a możliwość obserwowania pozytywnych zmian jakie zachodzą w mowie i zachowaniu moich podopiecznych to niesamowita radość i wielka przyjemność.

Mój szczególny przedmiot zainteresowania to jąkanie, jako jedno z najbardziej złożonych zaburzeń mowy. Dlatego nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje w tym zakresie uczestnicząc w szkoleniach dotyczących jego diagnozy i terapii. W swojej pracy staram się być przede wszystkim profesjonalistką dbając o dobrą atmosferę i kontakt z pacjentami, zarówno z tymi najmłodszymi, jak i z ich rodzicami. Każdą osobę postrzegam holistycznie, co dodaje skrzydeł nie tylko mi, ale przede wszystkim osobom, które wspieram.

Prywatnie jestem szczęśliwą mamą trójki wspaniałych dzieciaków: Karolinki, Piotrusia i Amelki. Moją pasją jest taniec towarzyski, który jest niesamowitą odskocznią od codziennych obowiązków oraz okazją aby wspólnie z mężem zrobić coś tylko dla nas.

Niektóre z kursów, szkoleń i warsztatów które ukończyłam:

·       Emisja głosu

·       Odczytywanie rysunku poprzez wiedzę psychologiczną

·       Warsztaty – współpraca z rodzicami – rodzic sprzymierzeńcem czy wrogiem?

·       Warsztaty naukowo-szkoleniowe: wczesna interwencja, terapia i rehabilitacja zaburzeń rozwoju u dzieci

·       Konferencja metodyczna na temat: dyslektyk czy leń – diagnoza i pomoc

·       Konferencja metodyczna na temat: praca z dzieckiem z zespołem nadpobudliwości i psychoruchowej z deficytem uwagi w klasie szkolnej

·       Konferencja metodyczna na temat: wyjść dziecku samotnemu naprzeciw … – jak wspierać i zaspokajać potrzeby rozwojowe  dzieci w kształceniu zintegrowanym

·       Metoda Dobrego Startu”,

·       Maluchy rosną nie tylko wiosną – wspieranie rozwoju małych dzieci w przedszkolu”,

·       Doświadczenia przyrodnicze dla najmłodszych”,

·       Uczeń z problemem nieuleczalnej choroby i śmierci w domu”,

·       Elementy fitnessu dla dzieci w wieku przedszkolnym”,

·       Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne

·       Kreatywne warsztaty logopedyczne terapii głoski „s”

·       Kreatywne warsztaty logopedyczne terapii głoski „sz”

·       Palin PCI – Terapia interakcyjna rodzic-dziecko dla jąkających się dzieci w wieku do lat 7. Praktyczna interwencja w jąkaniu wczesnodziecięcym.

·       Terapia sygmatyzmu międzyzębowego. Strategie wg Robyn Merkel Walsh oraz inne wybrane metody terapii.

 

Beata Muszyńska (beata@fundacjahalo.pl) – nauczycielka matematyki, logopeda, pedagog terapeuta, specjalista terapii ręki I i II stopnia.
Rzecznik Prasowy Fundacji Wspierania Mowy i Komunikacji HALO
Jestem absolwentką studiów magisterskich z matematyki (specjalność nauczycielska) na Uniwersytecie Szczecińskim oraz studiów podyplomowych z logopedii i terapii pedagogicznej na tej samej uczelni a także specjalistą terapii ręki. Moje doświadczenie zawodowe to praca jako asystent i wykładowca na Uniwersytecie Szczecińskim, a także jako nauczyciel matematyki z zespołach szkół, w tym w Zespole Szkół Szpitalnych. Nieobca jest mi więc praca z dziećmi dotkniętymi chorobą i cierpieniem. Prowadziłam także indywidualne zajęcia dla uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych, również z dziećmi i młodzieżą z niepłynnością mowy. Potrzebują oni szczególnej pomocy i zrozumienia, jednak praca z nimi to duża satysfakcja. Jąkanie jest dla mnie szczególnie ważną dziedziną logopedii i jemu postanowiłam się poświęcić. W ramach fundacji HALO współprowadzę grupę wsparcia dla dzieci, ich rodziców i dorosłych z problemami w komunikacji
Jestem mamą dorosłej córki Moniki. Moje pasje to śpiewanie w chórze, zajęcia teatralne, pisanie wierszy, rękodzieło i malarstwo.

Niektóre z kursów, szkoleń i warsztatów które ukończyłam:

 • Diagnoza i terapia jąkania i innych zaburzeń płynności mówienia z uwzględnieniem konsekwentnej współpracy z rodziną (dr n. med. Mieczysław Chęciek)
 • Palin PCI – Terapia interakcyjna rodzic – dziecko dla jąkających się dzieci w wieku do lat 7. Praktyczna interwencja w jąkaniu wczesnodziecięcym (dr Katarzyna Węsierska)
 • Logopedyczno-psychologiczna  metoda terapii jąkania u dzieci  – projekt autorski (dr Krzysztof Szamburski)
 • Diagnoza jąkania u dzieci w wieku przedszkolnym – wykorzystanie standaryzowanego narzędzia w praktyce logopedycznej dr Katarzyna Węsierska, mgr Barbara Jeziorczak
 • Diagnoza i terapia niepłynności mowy
 • Diagnoza i terapia ręki I i II stopnia
 • Wczesne wspomaganie rozwoju mowy dziecka (0-3r.ż) – teoria i praktyka
 • Logorytmika jako forma uzupełniająca terapię dziecka z deficytami mowy, ruchu oraz percepcji słuchowej i wzrokowej
 • Dziecko z aparatem słuchowym, implantem ślimakowym oraz systemem wspomagającym słyszenie w szkole. Jak sobie radzić z najczęstszymi problemami
 • Logopedia – diagnoza, terapia, rozwój
 • Przedszkolna wymówka – O tym, jak powinno mówić dziecko w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • Wczesna interwencja logopedyczna oraz terapia psychomotoryczna jako metody wspierania rozwoju u dzieci
 • Czym są centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego
 • Jak pomóc dziecku z problemami manualnymi, Terapia ręki na zajęciach w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej
 • Jak dbać o słuch – obserwacje, doświadczenia, zalecenia
 • Warsztaty z emisji głosu, prawidłowego oddychania i śpiewu 
 • Jak mówić świadomie – zasady emisji głosu w mowie
 • Jak słyszymy, tak mówimy – problemy w komunikacji językowej osób niesłyszących
 • Metoda Marii Montessori w praktyce nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego
 • Bajkoterapia, jako metoda pracy z dziećmi
 • Praca z bajką
 • Integracja dla edukacji. Wsparcie nauczyciela w pracy z dzieckiem z dysfunkcjami w placówce ogólnodostępnej
 • Jak wspierać ucznia z problemami emocjonalnymi
 • Wspomaganie nauczyciela w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Komunikacja w szkole. Formułowanie komunikatów do dziecka z ADHD
 • Ogólnopolski Kongres ADHD w ramach projektu „ADHD – wyzwanie czy negacja”
 • Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców i nauczycieli 
 • Metoda Tomatisa – stymulacja audio-psychologiczno-lingwistyczna
 • Psychologia relaksu
 • Trening zastępowania agresji 
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • III Wojewódzka Neurokonferencja dla Nauczycieli
 • Neurodydaktyczne inspiracje dla edukacji