Dogoterapia w naszej Fundacji – Pies nie ocenia, Pies docenia!

Żłobki i przedszkola zapraszamy na wyjątkowe zajęcia terapeutyczne z odpowiednio przeszkolonymi psami.

Dogoterapia to czerpanie korzyści z obcowania z psem. Włączanie odpowiednio przeszkolonego psa do zajęć z dzieckiem, oddziałuje na jego sferę emocjonalną przez przełamanie bariery niepewności przed kontaktem z psem, kształtuje pozytywne emocje dziecka, rozwija empatię i poprawia samoocenę. Dzięki treningom z psem u dziecka rozwija się mowa (od wydawania komend niewerbalnych poprzez werbalne – siad, leż, po bardziej złożone frazy aż do opowieści i piosenek o psie). W toku zajęć rozwija się również koncentracja uwagi i wzrasta sprawczość i pewność siebie dziecka.

Wykorzystanie metody dogoterapii na zajęciach ma na celu, poprzez zwiększoną motywację, doskonalenie sprawności ruchowej, stymulowanie zmysłów (słuchu, wzroku, dotyku), kształtowanie orientacji w schemacie własnego ciała i kształtowanie motoryki małej i dużej.

Dziecko czuje się ważne i zauważone oraz nie oceniane, co przyczynia się do wzrostu jego kompetencji społecznych. Jest to szczególnie istotne w przypadku dzieci nieśmiałych, wycofanych społecznie, przejawiających objawy niedostosowania społecznego, również tych z opóźnionym rozwojem mowy. 

Proponujemy różne metody współpracy:

  •  zajęcia warsztatowe – cotygodniowe zajęcia w Państwa placówce;
  •  zajęcia warsztatowe – praca z psem w małych grupach – jednorazowe, w zaproponowanym  przez Państwo terminie;
  •  zajęcia edukacyjno-merytoryczne dla większych grup w przedszkolu i szkole.

Konto Fundacji w mbank o numerze: 98 1140 2004 0000 3202 7910 9599

Prosimy o dokonywanie zapisów na adres e-mail: dogoterapia@fundacjahahalo.pl lub pod numerem telefonu: 604 875 252 lub 517 262 534.

 

NASZA KADRA:

Monika Niewiadomskaw Fundacji HALO prowadzi zajęcia DOGOTERAPIA DLA NAJMŁODSZYCH. Jako pierwsza w 2005 r. rozpoczęła zajęcia dogoterapeutyczno-rehabilitacje dzieci z cukrzycą typu 1. Wykorzystanie sportów kynologicznych w leczeniu cukrzyków jest głównym tematem jej badań i codziennej pracy. Zajęcia dogoterapeutyczne realizowane z dziećmi z cukrzycą typu pierwszego stały się początkiem jej pracy z dziećmi niepełnosprawnymi i wymagającymi, z udziałem psa.

Aktualnie pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Kinezyprofilaktyki na Wydziale Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego, oraz prowadzi zajęcia dogoterapeutyczne dla dzieci, głównie w wieku przedszkolnym oraz w żłobku, w oparciu o autorski program. Realizacja tego programu została zgłoszona do Komisji Bioetycznej i uzyskała pozytywną opinię. Do pracy z dziećmi wykorzystuje trzy psy (dwa rasy border collie oraz pudelka miniaturowego).

Zapraszamy!