Giełkot, jak rozumieć osoby mówiące niewyraźnie.

Data szkolenia:
29 październik 2017 (niedziela), w godz. 10.00-17.00
30 październik 2017 (poniedziałek), w godz. 9.00-16.00
Miejsce szkolenia: Inkubator Kultury, ul. Woj. Polskiego 90, Szczecin

Szkolenie poprowadzi światowa specjalistka od jąkania i giełkotu, Manon van der Aa-Spruit.

Cena szkolenia: 450 zł

Zapisy: szkolenia@fundacjahalo.pl lub pod nr tel. 517 262 534

Niewiele osób wie, czym jest giełkot. Giełkot, podobnie jak jąkanie, jest jednym z zaburzeń mowy. Nie ma osoby mówiącej na 100% płynnie. Każdy z nas powtarza sylaby, słowa lub poprawia zdania. Giełkot to nie tylko szybki sposób mówienia, ale również dość skomplikowane zaburzenie niepłynności mowy. Ma cechy podobne do jąkania i z tego powodu nieraz nie jest dobrze zdiagnozowane. Osoba z giełkotem mówi w szybkim i/lub nieregularnym tempie, może nie akcentować słów, powtarza sylaby, głoski i słowa, wobec czego można mieć problemy ze zrozumieniem osoby z giełkotem. Dzięki badaniom z ostatnich latach nasza wiedza dotycząca giełkotu jest coraz większa i coraz więcej terapeutów jest w stanie poprawnie zdiagnozować i pomóc osobie z giełkotem.
Po warsztacie będą Państwo w stanie dokładnie zidentyfikować, które symptomy mają znaczenie podczas diagnozy (różnicowej). Poza tym dowiedzą się Państwo, jak zaplanować i przeprowadzić skuteczną terapię u osób z giełkotem. Poznają Państwo również program komputerowy, który można używać w diagnozie i terapii giełkotu.
To dwudniowe szkolenie jest przeznaczone dla logopedów, będzie prowadzone w niewielkiej grupiew, w formie warsztatowej. Szkolenie będzie prowadzone w j. polskim. Prowadząca prosi o przyniesienie ze sobą laptopów na szkolenie. Ilość miejsc ograniczona.

Dla każdego uczestnika przewidujemy certyfikat i materiały szkoleniowe. Zapraszamy.

Manon van der Aa-Spruit – od 1995 roku pracuje jako Logopeda, a od 1997 roku specjalizuje się w zaburzeniach płynności mowy. Prowadzi gabinet logopedyczny – terapii jąkania. Jej zawodowa pasja to praca z ludźmi z zaburzeniami płynności (#jąkanie i #giełkot) i z dziećmi z #FASD. Wykłada na uniwersytetach dla logopedów w Niemczech i Holandii.
Pracuje różnymi metodami, np. według Davida Shapiro, Lidcombe, Generating Fluent Speech (Barbara Dahm), Guitar, Conture, Riley & Riley, Sheehan, RET (Terapia Racjonalno-Emocjonalna), NLP, itd. Odbyła specjalizacje na warsztatach u renomowanych terapeutów i profesorów z całego świata. Prowadzi sesje indywidualne i grupowe.
Uczestniczy i wykłada na konferencjach i warsztatach logopedycznych oraz kongresach osób jąkających się, między innymi w Holandii, Belgii, Kanadzie, Danii, Portugalii, Bułgarii, Niemczech, Polsce, Francji, Anglii.
Jej zawodowa pasja to praca z ludźmi z zaburzeniami płynności (jąkanie i giełkot) i z dziećmi z FASD. Wykłada dla logopedów na uniwersytetach w Niemczech i Holandii.

 • Charakterystyka jąkania i osoby jąkającej się – czego potrzeba do satysfakcjonującej komunikacji.
 • Współpraca z rodziną pacjenta jąkającego się i z zaburzeniami w komunikacji jako jeden z warunków skuteczności terapii jąkania.
 • Warsztat logopedy – metody pracy w terapii jąkania.
 • Praktyczne strategie pomocne w nawiązywaniu dobrego kontaktu z osobami z problemami w komunikacji.
 • Kontakt terapeutyczny – postawa sprzyjająca osiągnięcia celu logopedycznego.
 • Alternatywne metody pracy z osobą z zaburzeniami w komunikacji.
 • Terapia dziecka jąkającego się – I stopień.
 • Terapia dziecka jąkającego się – II stopień.
 • Warsztaty dla rodziców dzieci z niepłynnością mowy.
 • Zabawy integrujące funkcje rąk,myślenie i mowę. Jak codzienne czynności można skutecznie wykorzystać w prawidłowym rozwoju dziecka na wczesnym etapie?
 • Jak skutecznie pracować z pacjentem z wadą wymowy? – wieloaspektowość podejścia
 • Terapia ręki I stopnia.
 • Terapia ręki II stopnia.
 • Agresja w szkole.
 • Elemetny integracji sensorycznej w pracy nauczyciela.
 • Twórcze metody pracy z dziećmi.
 • Afazja – diagnoza i terapia.
 • Metoda dobrego startu I stopnia.
 • Metoda dobrego startu II stopnia.
 • Nauka prawidłowej emisji głosu. Terapia oddechowa w pracy w pacjentem.
 • Dobry relaks jako wspomaganie aspektu logopedycznego na każdym etapie rozwoju.
 • Neurofizjologiczne usprawnianie dzieci – aspekt logopedyczny.
 • Od czego zależy sukces dziecka? Kompetencje bazowe – nowe podejście w diagnozie, terapii i wspieraniu rozwoju,
 • Rysunek w diagnozie psychologicznej.
 • Podstawy neuropsychologii dla logopedów i neurologopedów.
 • Stymulowanie komunikacji w autyzmie – od zabawy do dialogu.
 • Terapia behawioralna dzieci z autyzmem.
 • Terapia integracji sensorycznej – WARSZTATY – Diagnoza.
 • Terapia integracji sensorycznej – WARSZTATY – Plan terapii.
 • Terapia integracji sensorycznej I stopnia – neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej.
 • Terapia integracji sensorycznej II stopnia.
 • Terapia logopedyczna dziecka z nieprawidłowościami funkcjonowania aparatu ustno-twarzowego.