Misją Fundacji jest wspieranie i podnoszenie sprawności życiowej osób z zaburzeniami mowy, słuchu i komunikacji, głównie jąkających się i osób niepełnosprawnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, również głuchoniemych, poprzez wyrównywanie szans komunikacyjnych, rozwojowych i w pełnym poszanowaniu ich umiejętności komunikacyjnych.

Fundacja obejmuje swoją opieką dzieci, młodzież, w tym uczniów wszystkich szczebli, studentów oraz dorosłych i seniorów z zaburzeniami mowy i/lub komunikacji, mającymi problemy w porozumiewaniu się, głównie jąkających się i/lub niepełnosprawnych, również głuchoniemych oraz rodziców dzieci podlegających Fundacji, aktywnie przeciwdziałając praktykom dyskryminacyjnym, informując o istocie jąkania oraz innych problemach komunikacyjnych i kreując w społeczeństwie pozytywny wizerunek osoby z problemami w komunikacji poprzez promowanie wiedzy i integrację z osobami mówiącymi płynnie i bez problemów komunikacyjnych, działając na rzecz tworzenia społeczeństwa obywatelskiego.