22 października to Światowy Dzień Świadomości Jąkania

Właśnie dzisiaj, w czwartek 22 października obchodzimy Dzień Świadomości Jąkania. A więc – uświadamiajmy! 🙂
1. Nie ma potrzeby przypominać osobie, która się jąka, aby oddychała – to miło z Waszej strony, ale my, tak jak i wszyscy pozostali, oddychamy od urodzenia 🙂
2. Nie kończcie słowa i zdania za osobę jąkającą się – wiemy, że chcecie dobrze, ale my potrzebujemy po prostu więcej czasu, aby powiedzieć to, co faktycznie chcemy powiedzieć.
3. Osoby, które się jąkają nigdy nie zapominają swojego imienia – nie uwierzysz, ile razy jesteśmy o to pytani! 😉
4. Jąkanie nie ma nic wspólnego z poziomem inteligencji – my po prostu tak mówimy, więc nauczycielu – nie obniżaj nam stopni na egzaminach ustnych z powodu naszego jąkania.
5. Jąkanie nie występuje z powodu niskiej samooceny bądź nerwowości – cały ten problem pochodzi od ośmieszania, drwiących spojrzeń i żartów z powodu tego, jak mówimy.
K-k-k-koniec ;;;;)