Europejski dzień logopedy!

Dzisiaj #EuropejskiDzieńLogopedy.
Wszystkim Logopedom życzymy przede wszystkim wiary w siły i możliwości pacjentów 

Przez komunikację alternatywną rozumiemy różne formy i metody porozumiewania się, inne niż mowa dźwiękowa. Dla osób, które mają problem z werbalnym porozumiewaniem się i rozumieniem mowy, metody komunikacji alternatywnej to często jedyne sposoby wyrażania myśli, potrzeb i przekazywania informacji. To taki most pomiędzy ich światem wewnętrznych przeżyć i myśli, a światem zewnętrznym.