Projekt „Od rodziny do społeczności rodzin – jak wspólnie pokonywać problemy komunikacyjne”

Fundacja Wspierania Mowy i Komunikacji HALO od 01.06.2017 do 31.10.2017 prowadzi projekt pod nazwą: "Od rodziny do społeczności rodzin – jak wspólnie pokonywać problemy komunikacyjne". Projekt jest realizowany w ramach programu "Centrum dla Rodziny", realizowanego przez Stowarzyszenie Instytut Zachodni/Stowarzyszenie Dorośli – Dzieciom i dofinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
Uczestnikami projektu są rodziny z dziećmi z problemami komunikacyjnymi, takim jak: jąkanie, autyzm, mutyzm, afazja, chorobliwa nieśmiałość, ADHD. Wyzwaniem rodzin jest funkcjonowanie na co dzień, a ich zasobem jest determinacja i codzienne dbanie o przyszłość dziecka, o budowanie samooceny oraz sprawności komunikacyjnej dziecka.
Rodzice wspólnie tworzą materiały informacyjne w postaci broszury informacyjnej dla innych rodzin, ilustrowanej pracami swoich dzieci, które to materiały zostaną rozdane podczas wydarzenia zorganizowanego w ostatnim tygodniu października. W ramach projektu prowadzone są równolegle dwie grupy wsparcia – dla rodziców oraz dla ich dzieci.
Dla dzieci zorganizowane są zajęcia teatralno-ruchome, logarytmiczne, plastyczne, relaksacyjne i integracyjne. Dzieci nabywają nowych umiejętności komunikacyjnych, dzięki czemu ich codzienne funkcjonowanie poprawia się, nawiązują się serdeczne relacje.
Specjaliści pracujący z rodzinami to coach i arteterapeutka Agnieszka Tomaszewska, psycholog Anna Bochenek, tancerka Kamila Kuchcińska, aktorka Katarzyna Brzozowska oraz logopedki i terapeutki pedagogiczne Beata Muszyńska, Aleksandra Furmańska i Katarzyna Sawicka.

Projekt jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.