Prośba o wypełnienie ankiety związanej z niepłynnością mowy!

Drodzy rodzice i opiekunowie dzieci z niepłynnością mowy. W imieniu naszej wolontariuszki i Rzecznika Prasowego Fundacji HALO, Beaty Muszyńskiej, zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej Waszych dzieci i podopiecznych. Beata jest studentką II roku studiów podyplomowych na kierunku Logopedia i terapia pedagogiczna na Uniwersytecie Szczecińskim, w trakcie pisania pracy podyplomowej. Tematem tej pracy jest zbadanie związków między niepłynnością mowy a zaburzeniami w funkcjonowaniu odruchów niemowlęcych (takich, jak odruch ssania, połykania, czy żucia). Wyniki ankiety będą dla niej ogromną pomocą. Badanie jest anonimowe.

Serdecznie prosimy o pomoc dla Beaty. Ona też pomaga innym!

Dziękuję, Agnieszka Tomaszewska.

Dla rodziców i opiekunów dzieci z niepłynnością mowy – do wypełnienia w googlu: https://goo.gl/forms/cuVCVF2GPGiAm2eC2 lub w pdf: Ankieta_dla_rodziców_i_opiekunów_dzieci_z_niepłynnością_mowy

Dla dorosłych osób jąkających się – do wypełnienia w googlu: https://goo.gl/forms/1izB17CzJKfCvI1q1 lub w pdf: Ankieta_dla_dorosłych_z_niepłynnością_mowy

Dziękujemy!