Dziękujemy za liczne przybycie!

Szkolenie "Wspieranie rozwoju dziecka z trudnościami w komunikowaniu się (mutyzm wybiórczy, jąkanie, chorobliwa nieśmiałość, afazja) – praktyczne strategie" za nami. Bardzo dziękujemy za liczne przybycie, wnikliwą uważność oraz głęboką pracę …

Szkolenie!

Wspieranie rozwoju dziecka z trudnościami w komunikowaniu się (jąkanie, mutyzm wybiórczy, afazje) – praktyczne strategie. Podczas tego szkolenia uczestnicy dowiedzą się jak wspierać terapię prowadzoną przez logopedów. Wspólnie podejmiemy próbę …