Dziękujemy za liczne przybycie!

Szkolenie "Wspieranie rozwoju dziecka z trudnościami w komunikowaniu się (mutyzm wybiórczy, jąkanie, chorobliwa nieśmiałość, afazja) – praktyczne strategie" za nami. Bardzo dziękujemy za liczne przybycie, wnikliwą uważność oraz głęboką pracę podczas warsztatu. Mamy nadzieję na podobne spotkania w przyszłości. Z pewnością weźmiemy Państwa uwagi i sugestie do serca. Dziękujemy