#UBTAS – Nieprzydatne Myśli i Przekonania Dotyczące Jąkania

Zapraszamy do zapoznania się z ciekawą ankietą, przygotowaną przez ASRC (Australijskie Centrum Badań Jąkania), dotyczącą wzorców myślenia (i przekonań) osób jąkających się.
Czym są UBTAS? (Unhelpful Thoughts and Beliefs About Stuttering) – Nieprzydatne Myśli i Przekonania Dotyczące Jąkania.
Wyniki ankiety, pozwalają na wiele ciekawych refleksji, dotyczących naszych myśli i przekonań:
Czy one są dla nas pomocne?
Jaki skutek mają te myśli w naszym życiu?
Czy można je zmienić?
Czy można mieć inny punkt widzenia?
To taki kolejny krok w stronę autoterapii.
Ankieta dostępna:
Gdzieś tam w tle Marek Aureliusz „Nasze życie jest, co zeń uczynią nasze myśli”